examengarantie rijbewijs

Examengarantie rijbewijs

Rijschool Lesnu kenmerkt zich door haar hoge slagingspercentage en unieke lesmethode. De leerling staat centraal voor ons.

De rij- instructeur maakt samen met jou een lesplan en wij werken toe naar een succesvolle uitslag.

Mocht je niet slagen voor je 1e praktijkexamen, dan krijg je van ons je 1e herexamen gratis. Zo bespaar je 249 euro

Om hiervoor in aanmerking te komen heb je:

  • Een proefrijles gevolgd;
  • het advies van de rij instructeur opgevolgd m.b.t. aantal rijlessen en lestermijn. 
  • De instructies tijdens de gehele rijopleding goed hebben opgevolgd.
  • Al je financiële verplichtingen tijdig voldaan. Een geldige en 'voldoende' uitslag hebben voor je theorie.
  • Het gratis herexamen is slechts van toepassing als de Gezondheidsverklaring naar waarheid is ingevuld.
  • Examengarantie geldt voor de startende leerling die nog nooit eerder heeft gereden.
  • De rijschool behoudt zich het recht voor om tijdens de rijopleiding het advies aan te passen indien de omstandigheden hierom vragen. Dat houdt ook in dat de examengarantie hierop aangepast wordt. Het laatst afgegeven advies is bindend voor de examengarantie.
  • De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden. Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerst afgelegde rijexamen te worden afgelegd. Dit kan wijzigen als de wachttijd hiervoor langer is dan 10 weken bij het CBR. Het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de rij instructeur voor wat betreft het aantal rijlessen tussen het eerste en tweede examen daadwerkelijk wordt opgevolgd.


Rijbewijs in één keer halen

Wil je weten hoe je je kans kunt vergroten om rijbewijs in één keer te halen? Meer informatie hierover kun je vinden op de Rijbewijs Amsterdam pagina.