De tussentijdse toets verloopt als een 'echt' praktijkexamen Cbr. De examinator beoordeelt of jij zelfstandig en veilig kunt rijden. Na afloop krijg je van de examinator een advies. Zo weet je waaraan je nog moet werken met de rijlessen. Je kunt dan gericht je praktijkexamen gaan afmaken.

Omdat de toets heel veel op 'echt' examen lijkt, weet je precies wat je tijdens het examen te wachten staat. Praktijkexamen verloopt stressbestendig en de kans van slagen neemt toe wanneer je de adviezen van de examinator goed volgt.

Vrijstellingen 
Je kunt voor het onderdeel bijzondere manoeuvres (de omkeeropdracht, parkeeropdracht en stopopdracht) vrijstelling verdienen. Slaag je niet, dan moet je bij je herexamen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.