Voordat de rijschool je tussentijdse toets en/of praktijkexamen kan aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een DigiD machtiging.