Rijles op afstand bij rijschool LesNu

Je krijgt van ons instructievideo’s toegestuurd. Deze zijn onderverdeeld in 4 fases en besteden aandacht aan:
  • Fase 1 – Uitleg en demonstratie
  • Fase 2 – Samen oefenen
  • Fase 3 – Inzicht en gevaarherkenning
  • Fase 4 – ‘Valkuilen’ in examenroutes

 

rijles met Lescam

Goed nieuws! We gaan de lessen hervatten, maar op afstand! Rijschool LesNu biedt je de mogelijkheid om je rijles online te volgen. Verderop in de tekst leggen we je uit hoe we dit precies gaan uitvoeren.

De coronamaatregelen van het kabinet

Zoals je wellicht wel weet, staat veiligheid bij ons voorop. Idem dito wat je gezondheid betreft. En al helemaal nu het coronavirus de hele wereld bezighoudt. Onze gedachten gaan allereerst uit naar iedereen die is geraakt door het coronavirus. Er wordt landelijk hard gewerkt om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet heeft recentelijk een aantal ingrijpende maatregelen getroffen en het is momenteel nog niet duidelijk of er op korte termijn meerdere en nog verdergaande maatregelen bijkomen, zoals bijvoorbeeld het vergrendelen van ons land. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je vragen hebt en/of je zorgen maakt, dat is helemaal niet zo gek.

Het CBR blijft langer gesloten, fysieke rijlessen zijn verboden

In onze eerdere update hebben we je laten weten dat alle fysieke rijlessen sinds 23 maart verboden zijn. Het CBR houdt haar deuren langer gesloten en alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag) zijn geannuleerd en uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

We hopen dat aan deze situatie spoedig een einde komt en dat we binnenkort de rijlessen kunnen hervatten. Maar zeker is dat niet. Er is een gerede kans, dat het CBR haar deuren nog langer gesloten houdt, misschien zelfs wel de hele maand april, of nog langer, indien de strijd tegen het coronavirus daar om vraagt. Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

Wat zijn de gevolgen voor jou als leerling?

Het CBR heeft inmiddels meer dan 80.000 theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en alcohol- en verkeersgedragcursussen geschrapt, alleen al voor de periode van 16 tot en met 31 april. Deze achterstand zal eerst weggewerkt moeten worden, voordat wij data voor nieuwe examens en tussentijdse toetsen kunnen reserveren bij het CBR. Met als gevolg dat we straks waarschijnlijk een maand of 4 a 5 stilstaan wat betreft het geven van rijlessen.

Het niet kunnen volgen van rijlessen is natuurlijk voor jullie bijzonder vervelend, omdat de kans groot is dat je tot nu toe opgedane vaardigheden achteruit zullen gaan. Net als bij een topsporter die opeens noodgedwongen moet stoppen met sporten.

In het geval van autorijden betekent dat een aanzienlijk risico op achteruitgang van:

  • psychomotorische vaardigheden (voertuigbeheersing)

  • cognitieve vaardigheden (kennis, snelheid van denken, onthouden van dingen, aandacht en concentratie)

  • deelnemen aan het verkeer

  • verrichten van handelingen

  • kennis van de door ons onderwezen protocollen.

Dit betekent dat je waarschijnlijk alleen al zo’n 10 tot 15 extra rijlessen zult moeten volgen om hetzelfde niveau van voertuigbeheersing te krijgen dat je had voor de uitbraak van het coronavirus. En dat is nog niet alles. Voor het weer op peil krijgen van je praktische vaardigheden als veilige verkeersdeelnemer en parate kennis van alle protocollen zul je ook nog eens een aantal extra rijlessen moeten volgen. Dat is een hoop extra geld.

Een praktijkvoorbeeld

Het komt wel eens voor dat leerlingen tijdelijk willen stoppen met het volgen van rijlessen, bijvoorbeeld vanwege financiële of medische redenen, of omdat ze voor langere tijd op vakantie gaan. Met als gevolg, dat hun rijopleiding minimaal 2 maanden stil komt te staan. Wanneer ze dan weer beginnen met rijlessen, merken ze dat dat behoorlijk lastig is, omdat ze tegen heel veel obstakels aanlopen. Bijvoorbeeld: het te laat herkennen van verkeerssituaties, uitvoeren van handelingen en nemen van beslissingen, doordat hun kennis van door ons aangeleerde protocollen niet meer optimaal is. Verder is hun voertuigbeheersing veel minder dan voorheen en lukt het hen niet om kennis van het verkeer en voertuigbeheersing te combineren wanneer zich een complexe verkeerssituatie voordoet – omdat ze dingen moeilijk kunnen inschatten of herkennen, te lang nadenken of te veel analyseren.

Georgano, een van onze leerlingen, vertelt over zijn ervaringen met het hervatten van rijlessen na een lange pauze: “Het was voor mij moeilijk om situaties op tijd te herkennen en te analyseren. Ik had minder inzicht en had een deel van mijn vaardigheden verleerd, en mijn kennis van alle protocollen zat niet meer vers in mijn hoofd. Ik was mijn controle in het intrappen en loslaten van het koppelingspedaal enigszins kwijt, waardoor ik daarvoor extra tijd moest nemen. Het lukte wel, maar ik voerde alle handelingen enorm rommelig uit. Door deze obstakels kon ik moeilijk beslissingen nemen. Het kostte mij meer tijd en ik dacht langer na.

Toen ik weer begon met rijlessen, heb ik de frequentie flink opgevoerd en minimaal 3 keer per week rijles genomen, om de continuïteit te waarborgen. Ik heb heel hard moeten werken om weer terug te komen op mijn oude niveau. Het heeft me heel veel tijd en geld gekost.”

Rijles op afstand

Omdat we van deze nood een deugd willen maken hebben we een nieuwe constructie opgezet voor dit nijpende probleem. Hierbij hebben we professionele ondersteuning gehad van Lescam, een onafhankelijk bedrijf dat zich al jaren heeft gespecialiseerd in de rijschoolbranche. Lescam staat wereldwijd bekend als de enige ontwikkelaar van een instructiecamerasysteem speciaal voor rijscholen, en biedt daarnaast educatieve cursussen aan die exclusief zijn ontwikkeld voor rij-instructeurs. Dankzij de samenwerking met Lescam kunnen wij jou op verantwoorde wijze online les geven.

Hoe gaan we rijles op afstand aanbieden?

Je krijgt van ons instructievideo’s toegestuurd. Deze zijn onderverdeeld in 4 fases en besteden aandacht aan:

Fase 1 – Uitleg en demonstratie

1. Wegrijden en stoppen
2. Rijstrook wisselen
3. Inhalen en terugkomen
4. Kruispunten naderen en oversteken
5. Afslaan naar (rechts en links)
6. Naderen en berijden van rotondes (met meerdere rijstroken)
7. Invoegen en uitvoegen op de auto(snel)wegen

Fase 2 – Samen oefenen

In de 2e fase gaan we alle protocollen die we in de 1e fase geleerd hebben samen op de weg oefenen. In deze fase zal de instructeur alle protocollen stapsgewijs demonstreren, opbouwend van makkelijke naar moeilijke verkeerssituaties. Er wordt extra aandacht besteed aan complexe rijlesonderdelen, zoals rotondes met meerdere rijstroken, verschillende typen kruispunten en de voorrangsregels die gelden bij het naderen, oversteken en afslaan.

Fase 3 – Inzicht en gevaarherkenning

In deze fase krijg je video’s te zien die je inzicht in het beoordelen van verkeerssituaties (met een oplopend moeilijkheidsniveau) en herkennen van gevaren op de proef stellen.

Fase 4 – ‘Valkuilen’ in examenroutes

In deze fase rijdt de instructeur diverse examenroutes en vertelt hij/zij over typische ‘valkuilen’ in het gebied waar het rijexamen wordt afgenomen en hoe je het maken van fouten kunt voorkomen.

Het nut van rijles op afstand

Deze online lessen zorgen ervoor dat je je huidige niveau kunt behouden en je cognitieve vaardigheden zelfs verder kunt ontwikkelen. Tegen de tijd dat je weer fysiek rijles kunt nemen, hoeft er dan alleen maar extra aandacht te worden besteed aan voertuigbeheersing.

Nu heel veel instellingen gesloten zijn, er een landelijk horecaverbod geldt en er van je verwacht wordt dat je thuisblijft en hooguit de deur uitgaat voor het allernoodzakelijkste, zoals je werk en het doen van boodschappen, heb je nu ruimschoots de tijd om vanuit thuis je cognitieve vaardigheden op peil te houden, op een tijdstip wat jou het beste uitkomt.

Rijles op afstand wordt ten zeerste aangeraden

Onze instructievideo’s zorgen ervoor dat je inzicht in het beoordelen van verkeerssituaties, gevarenherkenning en parate kennis van alle protocollen op het huidige niveau blijft. Sterker nog, door het online volgen van rijles kun je je cognitieve vaardigheden verder vergroten. Zo voorkom je dat je straks veel extra kosten gaat maken als de fysieke rijlessen weer gaan beginnen en kun je het aantal extra lessen dat je nodig hebt om je voertuigbeheersing weer op je oude niveau te krijgen binnen de perken houden.

Even een rekenvoorbeeld: stel dat je ervoor kiest om geen online rijlessen te volgen en dat de nasleep van de sluitingsperiode van het CBR ervoor zorgt dat je zo’n 3 maanden geen fysieke rijlessen kunt nemen. Houd er dan rekening mee, dat je tegen de tijd dat de lessen weer hervat worden een aanzienlijk extra bedrag zult moeten investeren om je oude niveau weer terug te krijgen.

Een voorzichtige schatting: qua voertuigbeheersing alleen al zou je dan zo’n € 750,- kwijt zijn. En dan ben je er nog niet! Hetzelfde bedrag komt er nog eens bij, voor het op peil brengen van je praktische vaardigheden en parate kennis als veilige verkeersdeelnemer. Dus een schadepost van maar liefst € 1.500,-.

Het voorkomen van dit horrorscenario is heel eenvoudig: online lessen volgen. Dan weet je zeker dat je cognitieve vaardigheden en kennis van protocollen niet achteruitgaan en ben je straks alleen geld kwijt aan het weer op peil krijgen van je voertuigbeheersing. Zo beperk je de financiële schade tot het minimum. Door online les te nemen, ben je in die periode van stilstand hooguit 120 euro kwijt.

We raden je daarom sterk aan om de online lessen te volgen. Mocht je besluiten om ons advies niet op te volgen, houd dan ernstig rekening met de hierboven genoemde nadelige gevolgen. Als je na de stilstand dan weer de draad wilt oppakken en na verloop van tijd rijexamen wilt doen, zul je akkoord moeten gaan met het volgen van extra lessen en alle daaraan verbonden kosten. Het overslaan van online lessen heeft tot gevolg, dat alle opgelopen achteruitgang voor eigen rekening is. Wij laten niemand rijexamen doen die daarvoor niet klaar is.

Hoe werkt het en wat kost het?

Meld je aan via de website, of telefonisch. Alle instructievideo’s van de 1e fase sturen we op via WeTransfer. In deze video’s demonstreren we de basisprotocollen van de hierboven genoemde complexe rijlessen. Je krijgt enkele weken de tijd om deze video’s goed te bekijken en te bestuderen. Na het afronden van de 1e fase gaan we verder met de volgende fase. Zo nemen we alle fases op systematische en constructieve wijze door.

Voor deze service betaal je per 4 weken € 39,60 exclusief BTW. Let op: om de instructievideo’s te kunnen afspelen heb je een beveiligingsdongel en de Lescam-software nodig. Voor de beveiligingsdongel betaal je eenmalig een borg van € 60,- exclusief verzendkosten. Deze borg krijg je teruggestort op je bankrekening aan het einde van je rijopleiding, nadat je de dongel onbeschadigd hebt ingeleverd.

Waarom heb je de Lescam-software nodig?

Misschien denk je nu: waarom een beveiligingsdongel of Lescam-software als het ook makkelijk kan? Waarom verzenden jullie deze instructievideo’s niet als .mpeg4- of .avi-bestand?

Daar hebben we een goede reden voor: de Lescam-software is interactief. Dit betekent dat je in de video twee beelden (het interieur van de lesauto vanuit de bestuurderspositie en wat er buiten gebeurt) tegelijkertijd te zien krijgt. De lens van de lescam heeft een kijkhoek van 290 graden.

Dankzij de software kun je precies zien met welke snelheid er gereden wordt en beelden in slow motion bekijken. Handig wanneer de instructeur op de autosnelweg rijdt en uitleg geeft over bewegwijzering. 
De software is ook voorzien van een koppeling met Google Earth. Je kunt precies zien waar de instructeur rijdt en hoe ver hij/zij van een kruispunt is en op welke afstand hij/zij begint met de handelingen. Met andere woorden: heel veel “toeters en bellen”, maar die zorgen er wel voor dat je effectief leert. In gewone video’s kun je beelden alleen maar vooruit- of terugspoelen of pauzeren, je hebt niet de mogelijkheid om beide camerabeelden tegelijkertijd af te spelen.

De beveliginsdongel garandeert dat je privacy en die van de instructeur gewaarborgd blijft, dit in overeenstemming met de AVG. Ook maakt hij het mogelijk dat de video’s niet eerst van .raw naar .mpeg4-formaat hoeven te worden geconverteerd, wat enorm veel tijd scheelt qua conversie (die is namelijk niet nodig) en het downloaden – dat gaat snel omdat de bestanden relatief klein van omvang zijn. Dat is ook handig voor het geval je maar een beperkte hoeveelheid opslagruimte op je desktop of laptop hebt, je kunt de videobestanden dan rechtstreeks downloaden op de USB-stick waar de lescam-software op staat.

Hoe de lescam-software werkt, kun je lezen op onze rijles-lescam pagina.

Wanneer gaat de rijles op afstand beginnen?

Omdat we onze online lessen zo snel mogelijk willen gaan aanbieden, willen we graag van je weten of je van plan bent om online lessen te gaan volgen. Dit kun je doen via de website, of door ons te bellen of een bericht te sturen. In onze volgende e-mail kondigen we de startdatum aan.

Heb je vragen? Bel, WhatsApp of mail ons dan. Pas goed op jezelf en anderen en houd sociale afstand aan!

Meld je nu aan!

3 + 3 =

Er is nog een goede reden om voor rijschool LesNu te kiezen: de tevredenheid van geslaagde leerlingen die jou reeds zijn voorgegaan. Lees hun beoordelingen maar eens, dan zul je begrijpen waarom.